UKONČENÍ SEZÓNY

UKONČENÍ SEZÓNY

Letošní ukončení plavecké sezóny 2021/22 se uskuteční v pondělí 27. 6. 2022 v čase od 15:30 – 17:30 hod. Tímto Vás zveme na akci „Hurá na prázdniny„.

Těšíme se na Vás.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2022

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2022

Odkaz na přihlášku: https://forms.gle/ZsrHLckh5TTqL2wR6

TERMÍNY:

  • 1. turnus (11.7. – 15.7.2022)
  • 2. turnus (18.7. – 22.7.2022)

INFORMACE O CENĚ A PLATBĚ:

Cena za 1 turnus: 1990 Kč

Splatnost: 14 dnů před začátkem vybraného turnusu.

Platba: převodem na účet 1767495349/0800

DŮLEŽITÉ !!!
Pro identifikaci platby uveďte do textu pro příjemce jméno přihlášeného dítěte a číslo turnusu.

V případě platby fakturou vyplňte formulář a zašlete požadavek na vystavení faktury na email skkopr@seznam.cz

V ceně programu je zahrnuto

Vstupné na následující sportoviště: koupaliště, minigolf a bowling Kopřivnice, přírodní koupaliště Ostrava Vřesina, návštěva jednoho z aquaparků: Hranice – Olešná – Valašské Meziříčí, zábavní centrum Žirafa – Shopping Park Ostrava, ZOO, Obědy, odpolední svačinky, pitný režim po celý den, doprava (autobus, vlak), odborný pedagogický doprovod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Plavecké kurzy včetně rodičů s dětmi končí k 22. 12. 2021. Opět začínáme plavat v pondělí 3. 1. 2022.

SK Kopřivnice, z. s. 20. 12. 2021.

POZOR !!!

POZOR !!!

DŮLEŽITÉ INFO K PONDĚLÍ 25. 10. 2021

Vzhledem ke zhoršující se covidové situaci se ruší hromadná akce pro všechny účastníky kurzů včetně rodičů s dětmi.

Odpolední kurzy probíhají beze změny.

INFORMACE K PODZIMNÍM PRÁZDNINÁM V TERMÍNU 27.10. – 29.10. 2021

V době konání podzimních prázdnin nebudou probíhat odpolední kurzy včetně rodičů s dětmi.

PRAVIDLA PRO ÚČAST PLAVCŮ A RODIČŮ NA TRÉNINCÍCH ŽÁKŮ S PLATNOSTÍ OD 15. 9. 2021

Informace k pravidlům týkajícím se účasti plavců a rodičů na trénincích a v návaznosti na obecně platná protiepidemická nařízení.


V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. 14601/2021-22/MIN/KAN se všichni členové klubu mohou účastnit tréninků pouze za podmínky, že nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo jiného onemocnění a zároveň splňují jednu z následující podmínek (s výjimkou dětí do 6 let):

a. jedenkrát za 7 dní doloží potvrzení o negativním výsledku rychlého antigenního testu
b. nebo jedenkrát za 7 dní doloží potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu
c. nebo doloží oficiálním certifikátem potvrzení o provedeném očkování, že absolvovali očkování proti onemocnění covid-19 a od dokončení očkování uplynulo minimálně 14 dní (potvrzení o dokončeném očkování dle bodu c) stačí předložit pouze jednou za dobu jeho platnosti).
• Potvrzení dle bodu a) nebo b) je nutno předložit 1x týdně, a to vždy před první tréninkovou jednotkou v daném kalendářním týdnu.
• Výjimka platná pouze pro dny 15.9. a 16.9.2021. Děti, které byly testovány 9.9.2021 v rámci školní docházky, předloží pouze čestné prohlášení zákonného zástupce provedení testu s negativním výsledkem.
• Provedení AG samotestu pro laickou veřejnost pod dohledem zaměstnance organizátora (SK Kopřivnice, z.s.)

Klub nabízí možnost odkoupení AG testu na místě za 40Kč.