Kontakt

Sportovní klub Kopřivnice, z.s.

Husova 1340/9, 742 21 Kopřivnice

  • e-mail:skkopr@seznam.cz
  • IČ: 646 29 074
  • DIČ: 37664629074
  • bankovní spojení:
    • Česká spořitelna – 1767495349/0800
    • Komerční banka – 1767495349/0100

Kontakty na vedení klubu:

Ing. Zdeněk Wilček – edseda SK Kopřivnice

telefon: 731 735 458                     e-mail: skkopr@seznam.cz

Petra Kahánková  – místoedseda SK Kopřivnice

telefon: 731 484 682                     e-mail: benjaminkahanek@seznam.cz

Mgr. René Lakomý -jednatel SK Kopřivnice

telefon: 737 214 436                     e-mail: renelakomy@seznam.cz