O NÁS

Sportovní klub Kopřivnice, z.s.

(dále v textu uváděno jen jako Klub)

Nezisková organizace, jejíž činnost je částečně hrazena z dotací

  • Dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, osvětovou a vzdělávací činnost.

Základním účelem a hlavní činností Klubu je:

  • Provozovat sport a odbornou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit;
  • Vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže;
  • Budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá.

 

Našim úkolem je poskytnout sortiment služeb na profesionální úrovni pro všechny občany města Kopřivnice, a tím zajistit potřebnou možnost pohybových aktivit a prevenci dětí, mládeže a mladých dospělých.

Klub umožňuje všem věkovým skupinám aktivní využití volnočasových aktivit v oblasti plaveckých sportů, atletiky, moderního pětiboje a triatlonu, Nedílnou součástí naší činnosti je inkluze handicapovaných dětí a mládeže, a také organizace tradičních akcí pro maximální počet občanů města Kopřivnice a okolí (např. již několik let máme největší počet zájemců o příměstské tábory).

Cílem našich aktivit je rozvoj zdravého životního stylu a klíčových kompetencí pro získání správných návyků v běžném životě a základ pro lepší uplatnění v budoucnu na trhu práce.

Klub se snaží zajišťovat rozvoj všech věkových skupin dětí a mládeže tak, aby byly schopny kvalitně, a hlavně plnohodnotně trávit volný čas a nenarušovat tak patologickými jevy své okolí a životní prostředí.

Prostřednictvím Klubu jsou všechny věkové kategorie aktivně zapojovány do činností rozvíjejících nejen týmovou spolupráci, ale také správné životní postoje. Naši členové mají kladný vztah ke sportu jako takovému a jeho prostřednictvím aktivně vyplňují svůj volný čas. Sport se pro ně stává nástrojem seberealizace, motivace k ustavičnému zlepšování a prostředkem k odreagování a odbourávání přebytečné energie