Dotační programy 2019

Podpora SK Kopřivnice, z.s. z Moravskoslezského kraje

Dne 23.4.2019 byly podepsány dvě smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního titulu  „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 – priorita 1“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi: Moravskoslezským krajem a Sportovním klubem Kopřivnice, z.s.

 

Předmětem a účelem první smlouvy:

Název projektu: „Mezinárodní Velká cena Kopřivnice v plavání“.

Dotace ve výši 57.000,00 Kč.

 

Předmětem a účelem druhé smlouvy:

Název projektu: „Účast mládežnických týmů na mezinárodních sportovních akcí a soutěží v zahraničí v roce 2019“.

Dotace ve výši 150.000,00 Kč