VH 2022

Výbor SK Kopřivnice,z.s.

zve všechny aktivní členy na

Valnou hromadu, která se uskuteční

dne 22. 12. 2022 v 13:00 hodin

v kanceláři Sportovního klubu Kopřivnice na krytém bazénu v  Kopřivnici.

Program valné hromady:

  1. Zahájení, schválení programu jednání;
  2. Schválení jednacího a volebního řádu;
  3. Volba pracovního předsednictva, mandátové, návrhové, volební komise a zapisovatele;
  4. Zpráva o činnosti a hospodaření Klubu za rok 2021;
  5. Zpráva mandátové komise;
  6. Volba orgánů klubu;
  7. Diskuse
  8. Návrh usnesení
  9. Závěr

V Kopřivnici 8.12.2022                 Sportovní klub Kopřivnice,z.s