Velká cena Kopřivnice

Velká cena Kopřivnice

VÝSLEDKY VC KOPŘIVNICE 2018

Celkové výsledky (pdf)

ROZPIS SOUTĚŽE

Místo: krytý bazén, Kopřivnice, Husova 1340/9
Termín: 6.10.2018

  • rozplavání 8:00 – 8:50 hod. a 14:00 – 14:50 hod.
  • zahájení 9:00 a 15:00 hod.

Hospodářsképodmínky:
Oddíly startují na vlastní náklady.
Startovné 50,- Kč/start, které uhradí vedoucí klubů při prezentaci.
Termín pro odhlášení je 4. 10. 2018 do12:00 hodin. Za odhlášky zaslané po tomto termínu je klub povinen uhradit startovné v plné výši.

Prezentace:
V sobotu 6. 10. 2018 od 7:00 do 8:00 v kanceláři SK Kopřivnice v 1. patře krytého bazénu.

Kontaktní adresy:
Pro případ dalších informací a odhlášek se lze obracet na tyto činovníky Sportovního klubu Kopřivnice:
René Lakomý, mobil: 737 214 436
Mojmír Axman, mobil: 777 697 361

Způsob soutěže
Soutěž se plave jako závod jednotlivců. Disciplíny se plavou přímo na čas. Pořadatel si vyhrazuje právo zařadit jednu rozplavbu navíc v disciplíně pro vlastní závodníky bez ohledu na výkonnost.

Vyhodnocenísoutěže
V kategorii A (dorostenci první tři obdrží diplom).
V kategorii B a C (žactvo) bude vyhodnocené podle ročníků první tři obdrží medaili a diplom.
Mixová štafeta bude vyhodnocena podle kategorií. První tři štafety obdrží diplom (celá sestava).
Nejlepší bodové výkony budou vyhodnoceny podle ročníků. U ročníku 2000 – 2005 první tři obdrží pohár a věcnou cenu. U ročníku 2006 – 2008 první tři v každém ročníku obdrží věcnou cenu.

Námitky
Námitky se mohou podávat do 30 minut po vyhlášení nebo vyvěšení výsledků jednotlivých disciplín s vkladem 200,-Kč u vrchního rozhodčího soutěže. V případě uznání námitky jako oprávněné bude vklad vrácen, v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele. Pokud je předem zřejmé, že námitka je oprávněná, může vrchní rozhodčí upustit od vkladu 200,-Kč

Start mimo soutěž
Vzhledem k předpokládané časové náročnosti celé soutěže není start mimo soutěž ani vkládání rozplaveb mimo soutěž povoleno.

 

Přejeme Vám příjemný pobyt v Kopřivnici a co nejlepší výkony
našich i Vašich svěřenců.