Valná hromada SK Kopřivnice

Valná hromada SK Kopřivnice

Výbor SK Kopřivnice,z.s. zve všechny aktivní členy na Valnou hromadu, která se uskuteční dne 4. září 2020 (pátek) ve 14:00 hodin v Relax baru na krytém bazénu v Kopřivnici.

Program valné hromady:

  1. Zahájení, schválení programu jednání
  2. Schválení jednacího a volebního řádu
  3. Volba pracovního předsednictva, mandátové, návrhové, volební komise a zapisovatele
  4. Zpráva o činnosti a hospodaření Klubu za rok 2019 a k datu konání valné hromady včetně výroční zprávy pro MŠMT za rok 2019
  5. Změna stanov – doplnění stanov o drobné aktuální změny
  6. Zpráva mandátové komise
  7. Volba orgánů klubu
  8. Diskuse
  9. Návrh usnesení
  10. Závěr

V Kopřivnici 21. srpna 2020 Sportovní klub Kopřivnice,z.s.