HYGIENICKÉ A ORGANIZAČNÍ POKYNY PLATNÉ K 4.6.2021

HYGIENICKÉ A ORGANIZAČNÍ POKYNY PLATNÉ K 4.6.2021

I. Organizační pokyny

  1. Všechna družstva budou mít sraz před vstupem do krytého bazénu.
  2. Zákaz vstupu do vestibulu a prostoru krytého bazénu pro doprovod.
  3. Nutnost nosit respirátor ve všech prostorech mimo sprchy a okolí vodní plochy.

II. Podmínky pro účast na tréninku

  1. Všechny přítomné osoby nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19.
  2. Je nutné doložit čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování.
  3. Děti, které nejsou školou povinné (tzn. nejsou testovány ve školském zařízení) musí doložit negativní test z oficiálního odběrového místo (viz vládní nařízení) nebo si donesou vlastní AG test a otestují se pod dohledem zástupce Sportovního klubu Kopřivnice, z.s.
  4. Dětí mladší 6 let jsou z povinnosti testování osvobozeny.
  5. Děti, které prodělaly onemocnění se mohou prokázat předložením oficiálního Potvrzení o prodělaném SARS-CoV-2.
Comments are closed.