Valná hromada SK Kopřivnice 28.6.2019

Valná hromada SK Kopřivnice 28.6.2019

Výbor SK Kopřivnice, z.s. zve všechny aktivní členy na Valnou hromadu, která se uskuteční dne 28. června 2019 (pátek) ve 13:30 hodin v Relax baru na krytém bazénu v  Kopřivnici.

Program valné hromady:

  1. Zahájení, schválení programu jednání;
  2. Schválení jednacího a volebního řádu;
  3. Volba pracovního předsednictva, mandátové, návrhové, volební komise a zapisovatele;
  4. Zpráva o činnosti a hospodaření Klubu za rok 2018 a k datu konání valné hromady včetně výroční zprávy pro MŠMT za rok 2018;
  5. Změna stanov – doplnění stanov o drobné aktuální změny;
  6. Zpráva mandátové komise;
  7. Volba orgánů klubu;
  8. Diskuse
  9. Návrh usnesení
  10. Závěr

V Kopřivnici 12. června 2019               Sportovní klub Kopřivnice, z.s.

Comments are closed.