PRAVIDLA PRO ÚČAST PLAVCŮ A RODIČŮ NA TRÉNINCÍCH ŽÁKŮ S PLATNOSTÍ OD 15. 9. 2021

Informace k pravidlům týkajícím se účasti plavců a rodičů na trénincích a v návaznosti na obecně platná protiepidemická nařízení.


V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. 14601/2021-22/MIN/KAN se všichni členové klubu mohou účastnit tréninků pouze za podmínky, že nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo jiného onemocnění a zároveň splňují jednu z následující podmínek (s výjimkou dětí do 6 let):

a. jedenkrát za 7 dní doloží potvrzení o negativním výsledku rychlého antigenního testu
b. nebo jedenkrát za 7 dní doloží potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu
c. nebo doloží oficiálním certifikátem potvrzení o provedeném očkování, že absolvovali očkování proti onemocnění covid-19 a od dokončení očkování uplynulo minimálně 14 dní (potvrzení o dokončeném očkování dle bodu c) stačí předložit pouze jednou za dobu jeho platnosti).
• Potvrzení dle bodu a) nebo b) je nutno předložit 1x týdně, a to vždy před první tréninkovou jednotkou v daném kalendářním týdnu.
• Výjimka platná pouze pro dny 15.9. a 16.9.2021. Děti, které byly testovány 9.9.2021 v rámci školní docházky, předloží pouze čestné prohlášení zákonného zástupce provedení testu s negativním výsledkem.
• Provedení AG samotestu pro laickou veřejnost pod dohledem zaměstnance organizátora (SK Kopřivnice, z.s.)

Klub nabízí možnost odkoupení AG testu na místě za 40Kč.

Comments are closed.