PRAVIDLA PRO ÚČAST PLAVCŮ A RODIČŮ NA TRÉNINCÍCH ŽÁKŮ S PLATNOSTÍ OD 15. 9. 2021

Informace k pravidlům týkajícím se účasti plavců a rodičů na trénincích a v návaznosti na obecně platná protiepidemická nařízení.


V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. 14601/2021-22/MIN/KAN se všichni členové klubu mohou účastnit tréninků pouze za podmínky, že nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo jiného onemocnění a zároveň splňují jednu z následující podmínek (s výjimkou dětí do 6 let):

a. jedenkrát za 7 dní doloží potvrzení o negativním výsledku rychlého antigenního testu
b. nebo jedenkrát za 7 dní doloží potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu
c. nebo doloží oficiálním certifikátem potvrzení o provedeném očkování, že absolvovali očkování proti onemocnění covid-19 a od dokončení očkování uplynulo minimálně 14 dní (potvrzení o dokončeném očkování dle bodu c) stačí předložit pouze jednou za dobu jeho platnosti).
• Potvrzení dle bodu a) nebo b) je nutno předložit 1x týdně, a to vždy před první tréninkovou jednotkou v daném kalendářním týdnu.
• Výjimka platná pouze pro dny 15.9. a 16.9.2021. Děti, které byly testovány 9.9.2021 v rámci školní docházky, předloží pouze čestné prohlášení zákonného zástupce provedení testu s negativním výsledkem.
• Provedení AG samotestu pro laickou veřejnost pod dohledem zaměstnance organizátora (SK Kopřivnice, z.s.)

Klub nabízí možnost odkoupení AG testu na místě za 40Kč.

SK Kopřivnice – školní rok 2021/2022

SK Kopřivnice – školní rok 2021/2022

Vážení členové Sportovního klubu Kopřivnice, níže jsou uvedeny dva odkazy.

Noví zájemci o plavání !!! – Kontaktujte emailem nebo telefonicky paní Petru Kahánkouvu (email: benjaminkahanek@seznam.cz, 731 484 682).

Kapacita kurzů je omezena.


První odkaz slouží pro podání přihlášky na plavání pro školní rok 2021/2022 a současně jako aktualizace údajů. Je nutné, aby přihlášku vyplnili všichni, kdo mají zájem o zařazení do plavání v letošním školním roce. Tzn. i ti členové, kteří zaslali informaci s žádostí o pokračování emailem či telefonicky. Temín podání přihlášky je do 1.9.2021. Na základě přijatých přihlášek bude zaslán do 3.9.2021 harmonogram s rozpisem plavání, informace k platbám a organizační pokyny.
Začátek školního roku 2021/2022 bude v pondělí 13.9.2021.


Přihláška SK Kopřivnice – 2021/2022
https://forms.gle/…8u6


Druhý odkaz slouží k revizi členské základny a to z důvodu, že dle platných pokynů je nutné provést zrušení členství písemnou, resp. elektronickou formou. Tímto žádám všechny stávající členy, kteří již nebudou navštěvovat plavání pod SK Kopřivnice z.s., aby vyplnili níže uvedený formulář.
Velmi vám děkuji za spolupráci.


Zrušení členství v SK Kopřivnce, z.s.
https://forms.gle/…8z6Přeji příjemný den.

Ing. Zdeněk Wilček,
předseda Sportovního klubu Kopřivnice z.s.
Sportovní klub Kopřivnice, z.s.
Husova 1340/9, 742 21 Kopřivnice
Email.: skkopr@seznam.cz
Tel.: +420 731 735 458

HYGIENICKÉ A ORGANIZAČNÍ POKYNY PLATNÉ K 4.6.2021

HYGIENICKÉ A ORGANIZAČNÍ POKYNY PLATNÉ K 4.6.2021

I. Organizační pokyny

  1. Všechna družstva budou mít sraz před vstupem do krytého bazénu.
  2. Zákaz vstupu do vestibulu a prostoru krytého bazénu pro doprovod.
  3. Nutnost nosit respirátor ve všech prostorech mimo sprchy a okolí vodní plochy.

II. Podmínky pro účast na tréninku

  1. Všechny přítomné osoby nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19.
  2. Je nutné doložit čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování.
  3. Děti, které nejsou školou povinné (tzn. nejsou testovány ve školském zařízení) musí doložit negativní test z oficiálního odběrového místo (viz vládní nařízení) nebo si donesou vlastní AG test a otestují se pod dohledem zástupce Sportovního klubu Kopřivnice, z.s.
  4. Dětí mladší 6 let jsou z povinnosti testování osvobozeny.
  5. Děti, které prodělaly onemocnění se mohou prokázat předložením oficiálního Potvrzení o prodělaném SARS-CoV-2.
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Vážení rodiče a členové Klubu,

oznamujeme vám, že od pondělí 7.6.2021 budou obnoveny odpolední kurzy plavání.

V první části příštího týden budou na webových stránkách zveřejněny detailní informace týkajíce se organizace a současně budou tyto informace zaslány na emailové adresy.

SK Kopřivnice, z.s.

KLUBOVÉ PŘÍSPĚVKY

KLUBOVÉ PŘÍSPĚVKY

Vážení členové a přátelé SK Kopřivnice, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR dochází ke změně termínu splatnosti 2. platby klubových příspěvků na NEURČITO

Jakmile bude dle vládních opatření umožněno otevření kurzů, budete informováni prostřednictvím emailu a informací na webových stránkách. Spolu s touto informací obdržíte také pokyny týkající se platby klubových příspěvků.

SK Kopřivnice, z.s.

KLUBOVÉ PŘÍSPĚVKY

KLUBOVÉ PŘÍSPĚVKY

Vážení členové a přátelé SK Kopřivnice, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR dochází ke změně termínu splatnosti 2. platby klubových příspěvků na 28.2.2021.

SK Kopřivnice, z.s.