Kontakt

Kontakt

Sportovní klub Kopřivnice, z.s.

Husova 1340/9, 742 21 Kopřivnice

  • e-mail:skkopr@seznam.cz
  • tel./fax: 556 810 696
  • IČ: 646 29 074
  • DIČ: 37664629074
  • bankovní spojení:
    • Česká spořitelna – 1767495349/0800
    • Komerční banka – 1767495349/0100

Kontakty na vedení klubu:

Mgr. René Lakomý předseda SK Kopřivnice

telefon: 737 214 436                     e-mail: renelakomy@seznam.cz

Mojmír Axman místoedseda SK Kopřivnice

telefon: 777 697 361                     e-mail: axmanm@ktknet.cz

Ing. Zdeněk Wilček člen výkonného výboru

telefon: 731 735 458                     e-mail: zdenek.wilcek@gmail.com


Kontakty na trenéry:

Mgr. René Lakomý                 737 214 436              renelakomy@seznam.cz

Petra Kahánková                     731 484 682             benjaminkahanek@seznam.cz

Kateřina Lakomá, Dis.           737 214 437             katka.lakoma@seznam.cz

Romana Ficbauerová             605 905 988

Petra Barvíková                        731 196 804

Martina Jašková                       737 214 438

               Mgr. Kateřina Wilčková

Mgr. Martina Pastyříková 

Jan Krysa

Monika Přádková