Kontakt

Kontakt

Sportovní klub Kopřivnice, z.s.

Husova 1340/9, 742 21 Kopřivnice

  • e-mail:skkopr@seznam.cz
  • IČ: 646 29 074
  • DIČ: 37664629074
  • bankovní spojení:
    • Česká spořitelna – 1767495349/0800
    • Komerční banka – 1767495349/0100

Kontakty na vedení klubu:

Ing. Zdeněk Wilček – edseda SK Kopřivnice

telefon: 731 735 458                     e-mail: skkopr@seznam.cz

Mgr. René Lakomý -jednatel SK Kopřivnice

telefon: 737 214 436                     e-mail: renelakomy@seznam.cz

Petra Kahánková  – místoedseda SK Kopřivnice

telefon: 731 484 682               e-mail: benjaminkahanek@seznam.cz

Kontakty na trenéry:

 

Mgr. René Lakomý                 737 214 436              renelakomy@seznam.cz

Petra Kahánková                     731 484 682             benjaminkahanek@seznam.cz

Kateřina Lakomá, Dis.           737 214 437             katka.lakoma@seznam.cz

Romana Ficbauerová             605 905 988

Petra Barvíková                        731 196 804

Martina Jašková                       737 214 438

               Monika Přádková

Mgr. Kateřina Wilčková

Mgr. Martina Pastyříková

Bc. Kateřina Kohutová

Karolína Kahánková

Nela Csapaiová

Jan Krysa