Dotační programy

Dotační programy

Podpora SK Kopřivnice, z.s. z Moravskoslezského kraje

Dne 15.11.2018 byly podepsány dvě smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního titulu  „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezskm kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018 – 2. výzva“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi: Moravskoslezským krajem a Sportovním klubem Kopřivnice, z.s.

 

Předmětem a účelem první smlouvy:

Název projektu: „Velká cena Kopřivnice v plavání“.

Dotace ve výši 44.900,00 Kč.

 

Předmětem a účelem druhé smlouvy:

Název projektu: „Účast mládežnických týmů na mezinárdních sportovních akcí a soutěží v zahraničí v roce 2018„.

Dotace ve výši 149.200,00 Kč