Browsed by
Archiv rubriky: Uncategorized

Jarní prázdniny 2020

Jarní prázdniny 2020

V době jarních prázdnin od 2.3. do 8.3.2020 se nebudou konat odpolední kroužky plavání.

Tréninky sportovních a sportovních družstev dle informací trenérů.

SK Kopřivnice

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

ZAČÁTEK NOVÉ PLAVECKÉ SEZÓNY JE VE STŘEDU 4.9.2019

Vážení rodiče a a členové Klubu, bylo zveřejněno rozdělení do jednotlivých družtev, viz záložka „DRUŽSTVA 2019/2020“ včetně času konání kurzů, viz záložka „ČASOVÝ ROZPIS 2019/2020“.

SK Kopřivnice, z.s.

Z důvodu rekonstrukce krytého bazénu v Kopřivnici byla k 16.6.2019 ukončena plavecká sezóna. Nová plavecká sezóna začne na začátku záři 2019.

Valná hromada SK Kopřivnice 28.6.2019

Valná hromada SK Kopřivnice 28.6.2019

Výbor SK Kopřivnice, z.s. zve všechny aktivní členy na Valnou hromadu, která se uskuteční dne 28. června 2019 (pátek) ve 13:30 hodin v Relax baru na krytém bazénu v  Kopřivnici.

Program valné hromady:

  1. Zahájení, schválení programu jednání;
  2. Schválení jednacího a volebního řádu;
  3. Volba pracovního předsednictva, mandátové, návrhové, volební komise a zapisovatele;
  4. Zpráva o činnosti a hospodaření Klubu za rok 2018 a k datu konání valné hromady včetně výroční zprávy pro MŠMT za rok 2018;
  5. Změna stanov – doplnění stanov o drobné aktuální změny;
  6. Zpráva mandátové komise;
  7. Volba orgánů klubu;
  8. Diskuse
  9. Návrh usnesení
  10. Závěr

V Kopřivnici 12. června 2019               Sportovní klub Kopřivnice, z.s.

Plavání v týdnu od 25.2. – 1.3.2019

Plavání v týdnu od 25.2. – 1.3.2019

Vážení členové klubu,

v době konání jarních prázdnich od 25.2. až 3.3.2019 se neuskuteční plavání družstev, plavání rodičů s dětmi a saunový bazén. S výjimkou závodního plavání.

Plavání při ZŠ Brušperk – v pondělí 25.2.2019 se neuskuteční sportovní plavání. Středeční plavání beze změny.

SK Kopřivnice z.s.