Browsed by
Archiv autora: admin

Z důvodu rekonstrukce krytého bazénu v Kopřivnici byla k 16.6.2019 ukončena plavecká sezóna. Nová plavecká sezóna začne na začátku záři 2019.

Valná hromada SK Kopřivnice 28.6.2019

Valná hromada SK Kopřivnice 28.6.2019

Výbor SK Kopřivnice, z.s. zve všechny aktivní členy na Valnou hromadu, která se uskuteční dne 28. června 2019 (pátek) ve 13:30 hodin v Relax baru na krytém bazénu v  Kopřivnici.

Program valné hromady:

  1. Zahájení, schválení programu jednání;
  2. Schválení jednacího a volebního řádu;
  3. Volba pracovního předsednictva, mandátové, návrhové, volební komise a zapisovatele;
  4. Zpráva o činnosti a hospodaření Klubu za rok 2018 a k datu konání valné hromady včetně výroční zprávy pro MŠMT za rok 2018;
  5. Změna stanov – doplnění stanov o drobné aktuální změny;
  6. Zpráva mandátové komise;
  7. Volba orgánů klubu;
  8. Diskuse
  9. Návrh usnesení
  10. Závěr

V Kopřivnici 12. června 2019               Sportovní klub Kopřivnice, z.s.

Plavání v týdnu od 25.2. – 1.3.2019

Plavání v týdnu od 25.2. – 1.3.2019

Vážení členové klubu,

v době konání jarních prázdnich od 25.2. až 3.3.2019 se neuskuteční plavání družstev, plavání rodičů s dětmi a saunový bazén. S výjimkou závodního plavání.

Plavání při ZŠ Brušperk – v pondělí 25.2.2019 se neuskuteční sportovní plavání. Středeční plavání beze změny.

SK Kopřivnice z.s.

Pozvánka na VÁNOČNÍ PLAVÁNÍ

Pozvánka na VÁNOČNÍ PLAVÁNÍ

Sportovní klub Kopřivnice

si Vás dovoluje pozvat na


VÁNOČNÍ PLAVÁNÍ

 

 

Termín konání: 17. prosince v odpoledních hodinách (podrobnosti připravujeme)

Místo konání: Krytý bazén Kopřivnice, Husova 1340/9